Kick-Off Project meeting in Anamur

Kick off toplantısı 28/02/2016-02 / 03/2016 tarihleri arasında Anamur'da yapıldı. Bu toplantıda, tüm ortaklar kurumlarını tanıttılar ve her iki bölgenin eğitim sistemleri de sunuldu ve karşılaştırıldı. Koordinatör olarak Milli Eğitim Müdürlüğü, her bir ortağa yaygınlaştırma planı ve yönetim planı verdi. Birincisi yayma faaliyetlerini ve izlenecekleri yolu ifade eder. İkincisi, proje süresince konsorsiyumun her bir üyesi tarafından uygulanacak, sorumlulukları belirleyen ve her bir görev için sorumlu olacak tüm çıktıları, görevleri ve faaliyetleri içermektedir. Proje için Gantt şeması tartışıldı ve kabul edildi.

- Ayrıca, bu toplantıda, e-öğrenme platformunun tasarlanmasından sorumlu Yunan ortağı olan AKETH temsilcisi, ortaklara eğitim araçlarını sundu ve projeye dahil olan öğretmenlere, ders planları, Mooc'un sunumu LMS ve temel fonksiyonlara giriş konularının yer aldığı bir çalıştay gerçekleştirildi .